Prava i obaveze

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima možete koristiti sadržajima na sajtu www.svadbenicvet.com (SvadbeniCvet). Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi s time.

S prvim korištenjem web stranice svadbenicvet.com, smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni s njima, molimo da ne pristupate stranici svadbenicvet.com i ne koristite njezine sadržaje.

Izgled i sadržaj SvadbeniCvet te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje SvadbeniCvet predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.

Korištenje sadržaja svadbenicvet.com

Korištenje materijala i sadržaja SvadbeniCvet dopuštamo samo u lične nekomercijalne svrhe.

Ne dopuštamo:

1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći srpski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na ličnost treće osobe;

2. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima te ukoliko nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja;

3. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava dece,

4. izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na www.svadbenicvet.com uključujući i privatne poruke;

5. korištenje sadržaja i funkcionalnosti SvadbeniCvet na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;

6. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na SvadbeniCvet uključujući i privatne poruke;

7. objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne šeme itd.;

8. bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja SvadbeniCvet drugim korisnicima;

9. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;

10. neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih privatnih podataka korisnika www.svadbenicvet.com.

Prava intelektualnog vlasništva

Na stranicama SvadbeniCvet pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi itd.). Svaki korisnik web stranice SvadbeniCvet snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na našoj web stranici. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za ličnu, nekomercijalnu svrhu.

Ne dopuštamo:

1. korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez našeg prethodnog dopuštenja. Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na www.svadbenicvet.com) i posredno (korištenjem sadržaja na Internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično)

2. da se sadržaji koji se nalaze na SvadbeniCvet koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog našeg odobrenja;

3. da se sadržaji koji se nalaze na SvadbeniCvet koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog naešg odobrenja

4. izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja.

Korištenjem SvadbeniCvet svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj mi ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje SvadbeniCvet, time ne stičete pravo korištenja bilo kojeg autorskog dela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta (licencu) ili drugog prava čiji je SvadbeniCvet nositelji, odnosno treća osoba

Pojedine sadržaje, prvenstveno slike naših radova, kojih je SvadbeniCvet nositelj autorskog prava, označiti će vodenim žigom (eng. watermark). Stavljanjem watermarka SvadbeniCvet tehničkim mjerama utiče na smanjenu mogućnost neovlaštenog kopiranja, distribucije i drugog oblika iskorištavanja autorskog dela. Korisnicima je zabranjeno bilo kakvo uklanjanje watermarka ili pokušaj njegove izmjene, prerade kao i bilo kakva druga slična tehnička intervencija na watermarku.

Ograničenje odgovornosti za štetu

Sadržaji na stranici www.svadbenicvet.com u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na www.svadbenicvet.com.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne garantujemo da će www.svadbenicvet.com, odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računarske programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi itd.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

1. za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici i društvenim mrežama zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;

2. za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzrokuju ili pretrpe u vezi sa korištenjem web stranice i društvenih mreža SvadbeniCvet, osobito u slučaju zloupotrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja,

3. za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice SvadbeniCvet, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija.

Reklamni sadržaj

Na web stranici www.svadbenicvet.com se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama uradit ćete neposredno s oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koji iz njih proizlaze.

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem. Sve vaše primjedbe i zahtjeve vezane uz sadržaje oglašavanja molimo dostavite izravno oglašivaču.


Datum zadnje izmjene: 02.02.2020.